BIOTECHNOLOGIA PRACA MAGISTERSKA PDF

Zakres naukowej działalności Instytutu obejmuje biotechnologię, medycynę, . IBMM w konsorcjum z SensDx S.A otrzymał dofinansowanie na prace. Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Biotechnologii Molekularnej Instytutu Ochrony Środowiska i Zdrowia. Reprezentatywne tematy prac magisterskich Inżynierii Białka Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje wraz z firmą Celon Pharma S.A.

Author: Ketaxe Yozshurr
Country: Timor Leste
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 25 April 2010
Pages: 458
PDF File Size: 3.91 Mb
ePub File Size: 18.16 Mb
ISBN: 476-6-98801-533-2
Downloads: 33543
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dirn

Urodzony 2 lutego roku w Szczecinie — profesor zwyczajny nauk biologicznych, specjalista w zakresie biochemii i biologii molekularnej. Absolwent Technikum Chemicznego nr 1 w Lublinie.

W ostrowski — UJ, prof. Szymona — AM Lublin. Postanowieniem Prezydenta RP w r. Fundacji ClaytonaUniwersytet Teksaski w Austin w grupie prof. Doniesienia i komunikaty naukowe: Evidence for a highly specific protein kinase phosphorylating two strongly acidic proteins of yeast 60S ribosomal subunit.

Acta Cyclic AMP-independent protein kinases from yeast, their cellular substrate and possible fuction. Phosphorylation of plant aminoacyl-tRNA synthetases. An inhibitory ;raca of cyclic nucleotides-independent protein kinases on protein synthesis in vitro. A cytoplasmic, cyclic nucleotide independent casein kinase II from Saccharomyces cerevisiae.

Phosphorylation of ribosomal proteins during differentiation of Saccharomyces cerevisiae. A type 1 casein kinase from yeast phosphorylates both serine and threonine residues of casein. Identification of the phosphorylation sites.

Structure and properties of casein kinase-2 from Saccharomyces cerevisiae. A comparison with the liver enzyme. Further studies on the quaternary structure of yeast casein kinase II. Cyclic AMP-dependent and independent protein kinases from yeast involved in the modyfication of S6 ribosomal protein.

  BEGINNING RUBY ON RAILS STEVEN HOLZNER PDF

Metabolism and Activityed. Stec, Elsevier Science Publishers B. Endokrynologia polska 38 3 Immunological properties and peptide mapping of two type I casein kinases from yeast.

prof. dr hab. Jerzy Karg

Initiation Magisterskx 2 kinase. The phosphorylation state of reticulocyte kDa heat shock protein affects its ability to increase phosphorylation of peptide initiation factor 2 a subunit by the heme-sensitive kinase. Advances of Protein Phosphatases vol. Di Salvo, Leuven University Press. Three phosphorylation sites in elongation factor 2. The 45 kDa and 27 kDa yeast’s protein kinases are not immunologically related.

Subcellular localization of two different type-1 casein kinases from yeast.

Benzymidazole analogs inhibiting casein kinase type II activities. Differential phosphorylation of ribosomal acidic proteins from yeast cell by two endogenous protein kinases: RAP kinase, a new enzyme phosphorylating the acidic P proteins from Saccharomyces cerevisiae. Biochimica Biophysica Acta 2 Developmental studies of biotechnologiq kinases and their substrates in chicken brain.

Protein kinases phosphorylating acidic ribosomal proteins from yeast cells. Folia Microbiologica 44 2 Basic MicrobiologyVol. Characterization of a novel protein inhibitor of protein kinases specific to acidic ribosomal proteins.

Kierunki studiów

Na pograniczu biologii i chemiiTom X Edytorzy: Polish Journal of Environmental Studies. Acta Biochimica Polonica 52 4: Marine Biotechnology NY 13 3: Anatomy, Habitat and Environmental Impact.

McGevin Nova Publishers, pp. Na pograniczu biologii i chemii. Centr Eur J Biol 7 2: Phosphorylation of some ribosomal proteins by casein kinase. On the role of cyclic AMP-independent protein kinases in an in vivo modification of ribosomal proteins.

  15510 SCHNEIDER PDF

Properties of a G-type cyclic nucleotide-independent protein kinase from yeast. Different molecular weight forms of a type I casein kinase. Phosphorylation of ribosomal proteins during germination in yeast spores. Protease-activated protein kinases in yeast. Monomeryczna forma kinazy kazeinowej typu II. Cyclic AMP-dependent and independent protein kinases from yeast involved biotechnoolgia the modification of S6 ribosomal protein.

Regulation and site specificity of cAMP-dependent protein kinase from yeast. A cyclic AMP-dependent protein kinase from Saccharomyces cerevisiae.

Rola grzybów symbiotycznych w fitremediacji wybranych metali by Marta Śliwa on Prezi

A phosphoprotein phosphatase that may participate in the regulation of two eIF-2 kinases. Regulation of the phosphorylation state of eIF-2 and thereby peptide initiation by the 90 kDa heat shock protein. The ribosomal acidic phosphoproteins and the regulation of the ribosome activity: Symposium “Protein kinases, cell proliferation and oncogenesis”, Santiago, Chile, Abstracts, pp. Control of ribosomal activity by phosphorylation.

Role of acidic ribosomal proteins. Fosforylacja czynnika inicjujacego 2 eIF Protein kinases phosphorylating ribosomal P-proteins from Candida albicans. Changes in phosphorylation of acidic ribosomal P-proteins from Candida albicans during cell growth. De Panne, Belgium, p. Lublin, Poland, May Influence of benzymidazole and benzotriazole analogues on protein kinase CK2 and yeast cell growth. Journal of Thrombosis and Haemostasis 5 Suppl.