KOMBINATORYKA ZADANIA PDF

Zadania z rozwiązaniami z całek, pochodnych funkcji, ciągów i szeregów oraz macierzy i liczb zespolonych. Schematy, triki i metody rozwiązywania zadań. statystyki opisowej teoria prawdopodobienstwa i kombinatoryka Rachunek rozniczkowy w kazdym dziale podzial na zadania zamkniete zadania kodowanej . Wykład oraz towarzyszące mu ćwiczenia mają za zadanie wprowadzić Zasady konstruowania zadań egzaminacyjnych. Zadania z kombinatoryki pdf.

Author: Moogujin Negore
Country: Saint Lucia
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 1 January 2014
Pages: 156
PDF File Size: 5.8 Mb
ePub File Size: 13.98 Mb
ISBN: 834-9-81793-815-3
Downloads: 32132
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fausida

Januszewski, On the existence of continuous solutions of nonlinear integral equation in Banach spaces, Commentationes Mathematicae, 30 Januszewski, L-solution of the Hammerstein integral equation in Banach spaces, Commentationes Mathematicae, 32 Woeginger, Solution of Problem 74 Volume 41, p. Woeginger, On-line q-adic covering by the method of the n-th segment and its application to on-line covering by cubes, Beitrage zur Algebra und Geometrie, 37 1, Lassak, On-line packing sequences of cubes in the unit cube, Geometriae Dedicata, 67 Januszewski, Covering a triangle with sequences of its homothetic copies, Periodica Mathematica Hungarica, 36, Januszewski, On-line packing regular boxes in the unit cube, Archivum Mathematicum Brno35 2, Januszewski, Packing rectangles into the unit square, Geometriae Dedicata, 8, Januszewski, Packing similar triangles into a triangle, Periodica Mathematica Hungarica, 46 1, Januszewski, Translative packing two squares in the unit square, Demonstratio Mathematica, 36 Januszewski, A note on translative packing a triangle by sequences of its homothetic copies, Periodica Mathematica Hungarica, 52 2, Januszewski, Translative covering of a square by a sequence of arbitrary-oriented squares, Demonstratio Mathematica, 40 3, Januszewski, A note on cover-up conjecture, Geombinatorics, 17 1, Januszewski, Translative packing of a convex body by sequences of its positive homothetic copies, Acta Mathematica Hungarica, 4, Januszewski, Translative covering of a square by a sequence of arbitrary-oriented squares: Part II, Demonstratio Mathematica, 41 2, Mathematics, ISSN32 2, Januszewski, Parallel packing and covering of an equilateral triangle with sequences of squares, Acta Mathematica Hungarica, 3, Januszewski, Covering the plane with translates of a triangle, Discrete and Computational Geometry, 43 1, Januszewski, Translative packing of a square with sequences of squares, Colloquium Mathematicum, 2, Januszewski, On the lower bound of the sum of squared distances between vertices of a convex polygon, Geombinatorics, 20 3, Januszewski, A convex polygon with small sum of squared distances between its vertices, Geombinatorics, 23 3, Januszewski, On-line algorithms for 2-space bounded 2-dimensional bin packing, Information Processing Letters, Januszewski, Translative packing of unit squares into circles, Geombinatorics 23 1, Januszewski, Online algorithms for 3-space bounded 2-dimensional bin packing and square packing, Romanian Journal of Information Science and Technology 17 2, Januszewski, An upper bound for some coloring problem, American Mathematical Monthly, 5, p.

  ADG 7665 PDF

Januszewski, A note on one-space bounded square packing, Information Processing Letters, Zielonka, Efficient online packing of 4-dimensional cubes into the unit cube, Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica, 55 3,